Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu serdecznie zaprasza Licealistów przedostatnich i ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, zainteresowanych tematyką zdrowia, zdrowego stylu życia oraz zdrowego żywienia do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Człowieku („Uniwersytet Licealisty”).

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu.

Uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminu końcowego, organizowanego w formie Konkursu Ogólnopolskiego, jest dla słuchaczy szansą na zdobycie dodatkowej liczby punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zapisy za pomocą formularza elektronicznego potrwają od 17 września do 18 października 2021.

Szczegółowe informacje, dotyczące warunków przyjęcia i organizacji zajęć oraz elektroniczny formularz rejestracyjny, są dostępne na stronie:

http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/uniwersytet-licealisty-bytom/

Do pobrania - PDF