W nawiązaniu do podpisanej przez JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaktualizowanej wersji dokumentu Magna Charta Universitatum 2020 (MCU 2020), pierwotnie podpisanego przez 388 rektorów uczelni wyższych z całego świata w 900-lecie Uniwersytetu Bolońskiego w dniu 18 września 1988 r., uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie ze strony Magna Charta Observatory do bezpłatnego udziału w webinarze pt.: „Obowiązki uczelni wobec społeczeństwa” („Universities’ responsibilities to society”), które odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. Czasu Środkowoeuropejskiego Letniego (CEST).

Spotkanie będzie poświęcone praktycznym zastosowaniom pierwszej z zasad określonych w nowej MCU 2020 w zakresie obowiązku uczelni do angażowania się i odpowiadania na aspiracje i wyzwania świata oraz społeczności, którym służą, w celu przyniesienia korzyści ludzkości i przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenie jest dedykowane dla całej społeczności akademickiej i stanowi okazję do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami pozostałych sygnatariuszy pochodzących z różnych krajów i kultur, a także inspirację dla uniwersytetów do dalszego rozważenia ich umowy społecznej ze społeczeństwem obywatelskim.

Rejestracja udziału w webinarze jest otwarta do dnia 28 września 2021 r. do godziny 9:00 CEST i jest dokonywana poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://www.eventbrite.it/e/universities-responsibilities-to-society-registration-165877962451?aff=ebdssbonlinesearch, gdzie znajdą Państwo również program spotkania i pozostałe szczegółowe informacje na temat webinaru.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.