Ogłaszamy nabór rekrutacyjny na:

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki:

  • Dietetyka
  • Zdrowie Publiczne

-       termin rejestracji elektronicznej oraz uzupełnienia wyników z matury 14.09.2021 r. – 20.09.2021 r.

-       termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni do dnia: 23.09.2021 r.

-       ogłoszenie listy rankingowej w dniu 24.09.2021r. o godz.14:00

-       przyjmowanie dokumentów w dniach 27.09.2021r.– 28.09.2021 r. do godz. 14:00

Zapraszamy wszystkich chętnych do rejestracji.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki:

  • Dietetyka
  • Zdrowie Publiczne

-       termin rejestracji elektronicznej oraz uzupełnienia wyników z matury 14.09.2021 r. – 20.09.2021 r.

-       termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni do dnia: 23.09.2021 r.

-       ogłoszenie listy rankingowej w dniu 24.09.2021r. o godz.14:00

-       przyjmowanie dokumentów w dniach 27.09.2021r.– 28.09.2021 r. do godz. 14:00

Zapraszamy wszystkich chętnych do rejestracji.