Gratulujemy wyników Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) naszym absolwentom.

W tegorocznej edycji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu uzyskali 4 miejsce w rankingu wyników Uczelni Medycznych w dwóch kategoriach (lekarze dentyści, którzy zdawali po raz pierwszy lub ukończyli studia w ostatnich 2 latach). 

Z ogromną radością informujemy, że aż 100 % absolwentów zdało ten egzamin. Tak wysoka zdawalność, to możliwość osiągania dalszych etapów w rozwoju zawodowym naszych absolwentów.

Cieszymy się z Nimi i życzymy dalszych sukcesów !!!

prof. dr hab. n. med. Alicja Grzanka, Dziekan WNMZ oraz dr hab. n. med. Małgorzata Skucha-Nowak, Prodziekan WNMZ