Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowo-praktycznej
„MEDYCZNO-PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY REHABILITACJI I UMIEJĘTNOŚCI W ERZE TURBULENCJI”

 

Konferencja odbędzie się w dniu 21 października 2021 r. na bazie Naukowo-Praktycznego Centrum Rehabilitacji Medycznej i Diagnostyki (Ukraina, obwód doniecki, miasto Konstantynówka).

Wydarzenie to zostało wpisane do państwowego rejestru zjazdów, kongresów, sympozjów i konferencji naukowo-praktycznych Ukraińskiego Centrum Naukowej Informacji Medyczneji Prac Patentowo-Licencyjnych (UkrINTEI).

Celem konferencji jest: omówienie nowoczesnych technologii informacyjno-technicznych w diagnostyce i rehabilitacji różnych patologii człowieka; konceptualizacja teoretyczna i praktyczne zalecenia dotyczące rehabilitacji medycznej i psychologicznej oraz abilitacji ofiar wypadków, ich dzieci i rodzin; analiza i poszukiwanie sposobów rozwiązywania psychologicznych i społecznych sprzeczności integracyjnego oddziaływania informacyjnego na jednostkę w warunkach turbulencji.

Do udziału zapraszamy naukowców, lekarzy, doktorantów, doktorów, profesorów uczelni, psychologów praktyków, studentów, pracowników socjalnych, nauczycieli, pracowników władz i administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz inne zainteresowane osoby.

Obszary tematyczne konferencji:

- medyczne i społeczne problemy zdrowia człowieka;

- administracja publiczna systemem rehabilitacji medycznej i psychologicznej oraz opieki abilitacyjnej;

- technologie biomedyczne i rozwiązania inżynieryjne w praktyce medycznej;

- bezpieczeństwo informacji jednostki w warunkach turbulencji;

- obiektywizacja stanu pacjenta: diagnostyka, leczenie, rehabilitacja;

- multidyscyplinarne podejście i perspektywy rozwoju neurorehabilitacji;

- rola pielęgniarstwa w procesie rehabilitacji;

- współczesne algorytmy opieki socjopsychologicznej i psychoterapeutycznej;

- najnowsze trendy w opiece psychiatrycznej;

- czynniki i potrzeby rozwoju umiejętności w medycynie;

- technologie edukacyjne i informacyjne doskonalenia zawodowego lekarzy, psychologów, specjalistów rehabilitacji.


Zgłoszenie abstraktów i raportów do dnia 20 września 2021 r.


Bliższe informacje na temat udziału w konferencji oraz opłat na stronie: www.rdc.org.ua oraz tutaj (list informacyjny w j. polskim i angielskim) Link do rejestracji:https://rdc.org.ua/contact/zarehystryrovatsia-na konferentsyiu.html