Andrzej Tomasik

W 2017 roku Śląski Uniwersytet Medyczny podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Deklaracja zawiera zobowiązania m.in. do upowszechniania idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowania i ochrony praw człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia. Poza tym w duchu Deklaracji powinny być realizowane projekty wdrażające zasady społecznej odpowiedzialności. Deklaracja zachęca też do podejmowania badań naukowych i prac wdrożeniowych, które w ramach partnerstwa z innymi ośrodkami akademickimi z całego świata, sektorem przedsiębiorstw, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, przyczyniać się mogą do rozwiązywania istotnych problemów społecznych.

Z przyjemnością informujemy, że zgłoszona przez SUM dobra praktyka dr hab. n. med. Andrzeja Tomasika pod nazwą Cykl Konferencji „Medycyna Sportowa Okiem Kardiologa” zostanie opublikowana w Katalogu Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 2021 r. w zakresie problematyki wartości akademickich, w tym kształtowania postaw etycznych i zaangażowania społecznego oraz przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji w wymiarze wewnętrznym uczelni.

Co ważne blisko 80 uczelni przystąpiło już do grona Sygnatariuszy Deklaracji.