Granty badawcze

 

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza do udziału w programie stypendialnym na rok akademicki 2022/2023 skierowanym do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich Uczelni. Program zakłada pobyt w Niemczech na uczelni wyższej lub w innym instytucie naukowym. Oferta jest bardzo interesująca, zachęcamy do udziału w programie.

Wszystkie informacje, w tym terminy składania wniosków i wysokość stypendium dostępne są na stronie:

https://www.daad.pl/pl/ oraz tutaj.