II nabór na Coaching Medyczny

Ogłaszamy II nabór na:

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku
✅ Coaching Medyczny

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunkach
✅ Elektroradiologia
✅ Pielęgniarstwo

- termin rejestracji elektronicznej oraz uzupełnienia wyników z matury 10.09.2021 r. – 22.09.2021 r.
- termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni do dnia: 27.09.2021r.
- ogłoszenie listy rankingowej w dniu 28.09.2021r., o godz.13:00
- przyjmowanie dokumentów w dniach 29.09.2021r., w godz. 8:00-14:00

Zapraszamy wszystkich chętnych do rejestracji.