Śląski Uniwersytet Medyczny dołączył do Polskiej Sieci Badań Klinicznych

 

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu procedury obiegowego podpisywania Porozumienia w sprawie utworzenia Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dołączył do zaszczytnego grona. 

Powyższe jest konsekwencją  przyznania dofinansowania przez Agencją Badań Medycznych, o finansowaniu projektu „Utworzenie Śląskiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych funkcjonującego w modelu usług wspólnych dla realizacji komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych” w imieniu Konsorcjum:  (Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) Wartość dofinansowania 9 322 552,18 zł.  Siedziba jednostki zgodnie z założeniami projektu będzie umiejscowiona w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ziołowej 45/47

POBIERZ