obraz dekoracyjny do wiadomości

Trwa III nabór na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach:

  • Dietetyka
  • Zdrowie Publiczne
  • Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym

-       termin rejestracji elektronicznej oraz uzupełnienia wyników z matury  31.08.2021 r. – 17.09.2021 r.

-       termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni do dnia: 21.09.2021 r.

-       ogłoszenie listy rankingowej w dniu 22.09.2021r. o godz.14:00

-       przyjmowanie dokumentów w dniach 23.09.2021r.– 24.09.2021 r. do godz. 14:00

Zapraszamy wszystkich chętnych do rejestracji.