6 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej wraz z blokiem operacyjnym i poradniami przyszpitalnymi, a także Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach.

W uroczystości udział wzięli m.in. Wiceprezydent Katowic - Krystyna Siejna, Andrzej Gościniak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Tomasz Uher - Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Ireneusz Ryszkiel - Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Bożena Stępień - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Barbara Daniel - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, dr Jacek Kozakiewicz - Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. Krystyna Olczyk oraz przedstawiciele władz wydziałów.

Najważniejsze osiągnięcia i inwestycje w SPSK im. A.  Mielęckiego przedstawił Dyrektor placówki dr Włodzimierz Dziubdziela.

W latach 2011 – 2013 Oddziały Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii przeszły gruntowną modernizację. Inwestycja była współfinansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia i realizowana w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2012 „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie prac budowlano-remontowych ośrodków transplantacyjnych.

Zakres modernizacji obejmował  sale chorych, izbę przyjęć, blok operacyjny, pracownie i poradnie przyszpitalne, a także pomieszczenia administracyjno-techniczne. W salach bloku operacyjnego zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie stołów operacyjnych, okładzin ścian z blachy nierdzewnej, mostów medycznych, w których zamontowany jest sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania zabiegów i transplantacji.

Sale chorych zostały wyposażone m.in. w panele nadłóżkowe, w których zamontowane są instalacje gazów medycznych i system parawanów podwieszanych zapewniających intymność pacjentów. Po modernizacji oddziały zapewniają w pełni profesjonalną oraz kompleksową opiekę pacjentom nie tylko z Katowic i okolic, ale również z innych rejonów kraju.

Wartość wykonanych prac z wyposażeniem obydwu oddziałów wyniosła ok 20 mln  zł.
Otwarciu oddziałów towarzyszyła sesja naukowa poświęcona rozwojowi transplantologii w SPSK im. A. Mieleckiego SUM w Katowicach:

  1. Wykład prof. Lecha Cierpki – konsultanta krajowego ds. transplantologii pt. „Historia transplantologii narządowej w SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach”
  2. Wykład prof. Sławomiry Kyrcz-Krzemień – kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku SPSK im. A. Mielęckiego pt. „Transplantologia krwiotwórczych komórek macierzystych, jako zagadnienie interdyscyplinarne”
  3. Wykład prof.  Andrzeja Więcka – prezydenta Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA - EDTA)pt. „Przyszłość transplantologii narządów – nadzieje i możliwości”

Goście mieli również okazję wysłuchać recitalu w wykonaniu Krystyny Prońko.[Przesłano przez: Agata Kalafarska]