Komunikat Nr 19/2021
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 19.08.2021 r.

W związku ze zbliżającą się poprawkową sesją egzaminacyjną uprzejmie informuję, że weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się winna być prowadzona zdalnie z wykorzystaniem udostępnionych przez Uczelnię narzędzi informatycznych, zgodnie z Komunikatem Nr 17/2021 z dnia 6.05.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Z upoważnienia Rektora,
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko
Prorektor ds. Studiów i Studentów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Announcement No. 19/2021
of the Rector of the Medical University of Silesia in Katowice
of 19 August 2021

In connection with the forthcoming examination session, I would like to kindly inform you that the verification of the achieved learning outcomes shall take place remotely with the use of the IT tools made available by the University, in accordance with the Announcement No. 17/2021 of 6 May 2021 of the Rector of the Medical University of Silesia in Katowice.

p.p. Rector,
Professor Jerzy Stojko, MD, PhD
Vice Rector for Academic Affairs
of the Medical University of Silesia in Katowice