Logo Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty"

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański oraz dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty" w Tarnowskich Górach Norbert Komar podpisali list intencyjny. Jego celem jest nawiązanie współpracy w zakresie kształcenia kadr medycznych, w szczególności pielęgniarek i fizjoterapeutów, praktyk wakacyjnych i staży studenckich. Będziemy też wspólnie realizować szkolenia podyplomowe realizowane poprzez udział w kursach oraz z zakresu fizjoterapii. Będziemy organizować szkolenia dla studentów i pracowników, prowadzić badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe oraz brać udział w projektach naukowych.

"Dać ludziom, których choroba lub uraz uczyniły niepełnosprawnymi szansę na możliwie pełny udział w życiu społecznym i zawodowym, szansę odzyskania osobistego szczęścia i satysfakcji w nowych warunkach" to motto Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach. Cieszymy się, że będziemy się przyczyniać do jego realizacji dzięki nawiązanej współpracy z tą cenioną placówką medyczną.