Dr hab. n. med. Arkadiusz Dziedzic, Prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, dr hab. n. med. Robert Wojtyczka Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych, dr n.med. Robert Kubina Prodziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych, a także prof. dr hab. Wojciech Kujawski z Katedry Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów UMK w Toruniu autorami wynalazku Zasobnik do pozyskiwania biofilmu do analizy mikroskopii elektronowej SEM

Zasobnik do pozyskiwania biofilmu w warunkach in vitro, przeznaczony do hodowli mikrobiologicznej w przypadku konieczności zapewnienia odpowiedniego środowiska wzrostu drobnoustrojów tworzących biofilm, z zastosowaniem do badań mikroskopii elektronowej.

Głównym założeniem wynalazku jest opracowanie takiej konstrukcji urządzenia do pozyskiwania biofilmu na nośniku węglowym w środowisku podłoża mikrobiologicznego do hodowli, która umożliwi i zapewni niezakłócony pomiar w trakcie analizy próbki biofilmu poddanej badaniu mikroskopowemu SEM, z możliwością wykorzystania zasobnika jako rezerwuaru dla pożywki płynnej lub półpłynnej oraz możliwością jej wymiany. Koncepcja wynalazku ma na celu zaprojektowanie zintegrowanego systemu wspomagającego hodowlę biofilmu do jego analizy jakościowo-ilościowej w zakresie badania drobnoustrojów tworzących biofilm o różnych wymaganiach wzrostu, który zapewnia uniwersalne zastosowanie w różnych dziedzinach mikrobiologii klinicznej i eksperymentalnej.