Ogłaszamy nabór rekrutacyjny na:

Studia stacjonarne jednolite magisterskie, na kierunek:

  • Analityka medyczna

-       termin rejestracji elektronicznej oraz uzupełnienia wyników z matury:  18.08.2021 r. – 24.09.2021 r.

-       termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni do dnia: 27.09.2021 r.

-       ogłoszenie listy rankingowej w dniu 28.09.2021 r. o godz.13:00

-       przyjmowanie dokumentów w dniach 29.09.2021 r. – 30.09.2021 r. do godz. 14:00

Zapraszamy wszystkich chętnych do rejestracji.