Herb SUM

Śląski Uniwersytet Medyczny tworzy MBA w ochronie zdrowia w kooperacji z Uczelnią Łazarskiego oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

To unikatowy projekt, gdyż stanowi połączenie doświadczenia dwóch największych publicznych uczelni medycznych oraz niepublicznej uczelni, której oferta obejmuje kształcenie na wydziałach: Prawa i Administracji, Ekonomii i Wydziale Medycznym. Niebawem rekrutacja. O szczegółach będziemy informować. Mocną stroną tego projektu jest doświadczona kadra menedżerska wszystkich trzech jednostek, niebywały potencjał naukowy i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych. Studia MBA w ochronie zdrowia to przepustka do najnowszej i praktycznej wiedzy przekazywanej przez praktyków, bowiem do wykładów zaproszeni zostali nie tylko eksperci z dziedziny prawa, ekonomii i szeroko pojętego zarządzania, ale także przedstawiciele podmiotów leczniczych, Agencji Oceny Technologii Medycznych, Agencji Badań Medycznych i wielu innych podmiotów związanych z sektorem ochrony zdrowia. Studia MBA w ochronie zdrowia to projekt wart uwagi, gdyż umożliwia zdobycie lub pogłębienie umiejętności menedżerskich, a także nabycie kompetencji z zarządzania, prawa, finansów oraz tak ważnych w zarządzaniu umiejętności miękkich. Ukończenie studiów MBA pozwala na rozwój personalny i zawodowy. Program studiów zaplanowany został na 3 semestry, czyli obejmie około 650 godzin. Forma zajęć będzie pośrednio uwarunkowana aktualnym stanem epidemicznym. Wydaje się, że optymalnym jest założenie, że zajęcia będą odbywały się w formie hybrydowej. Docelowa grupa to 20 studentów dla każdego konsorcjanta, a koszt to około 29000 zł za trzy semestry.