Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna Welcome to SUM jest narzędziem ułatwiającym studentom i gościom z zagranicy poruszanie się po budynkach Uczelni (Wydziały, Rektorat, Biblioteka, Centrum Symulacji, Katedry, jednostki organizacyjne), kampusach wydziałowych, szpitalach klinicznych, po mieście oraz sąsiednich miastach. Aplikacja pomoże odnaleźć drogę do wybranego obiektu SUM, ale również pokieruje do znajdujących się w okolicy atrakcji turystycznych oraz miejsc publicznych.

Została zrealizowana w ramach projektu „Wielowymiarowe wsparcie SUM w zakresie zapewnienia wysokiej jakości obsługi studentów i kadry zagranicznej (Welcome to SUM) w ramach Programu Welcome to Poland – Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland.

Poznaj bliżej możliwości aplikacji Welcome to SUM!!

Welcome to SUM - the multidimensional support for SUM in the field of providing high quality services for students and foreign management!
The Welcome to SUM mobile application is a tool which helps foreign students to move between the buildings of University (i.e. Faculties, Rector’s Office, Dean’s Offices, Library, Centers for Medical Simulations in Katowice and Zabrze, Departments, Organizational entities), Faculty campuses, Clinical Hospitals, around the city and neighboring cities. The app will help to find a way not only to a chosen University point, but will also guide you to the nearby tourist attractions and public places.

The Welcome to SUM mobile application was created as part of the project etitled ‘The Multidimensional support for SUM in the field of providing high quality services for students and foreign management (Welcome to SUM) under the Welcome to Poland Programme – Raising the competences of academic staff and the institution’s potential in accepting people from abroad – Welcome to Poland.

Download the app Welcome to SUM