EU4Health

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęła korespondencja z Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ z informacją o otwarciu od dnia 29.07.2021 r. pięciu następujących konkursów w dziedzinie onkologii w zakresie przyjętego przez Komisję Europejską Programu Pracy na 2021 r. w ramach programu UE w obszarze zdrowia 2021-2027 EU4Health:

 1. EU4H-2021-PJ-01 - dotacje na działania dotyczące gromadzenia danych na potrzeby aktualizacji Europejskiego Systemu Informacji o Raku w celu monitorowania i oceny programów badań przesiewowych w kierunku raka
 • Uprawnieni aplikanci: sieci badawcze w dziedzinie zdrowia publicznego (odpowiedzialne za badania przesiewowe w kierunku raka); władze państw członkowskich; uczelnie i placówki oświatowe; instytuty badawcze
  i organizacje społeczeństwa obywatelskiego (stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe i podobne podmioty);
 1. EU4H-2021-PJ-02 - dotacje na działania dotyczące międzyspecjalistycznego programu szkolenia onkologicznego
 • Uprawnieni aplikanci: uczelnie i placówki oświatowe, instytuty badawcze, szpitale, sieci eksperckie, w tym europejskie sieci referencyjne (ERN), władze państw członkowskich i ustanowione sieci badawcze w dziedzinie zdrowia publicznego posiadające zdolność kliniczną do diagnozowania raka, leczenia i obserwacji pacjentów chorych na raka;
 1. EU4H-2021-PJ-03 - dotacje na działania w zakresie projektu dotyczącego jakości i bezpieczeństwa technologii radiacyjnej w diagnostyce i leczeniu raka
 • Uprawnieni aplikanci: uczelnie i placówki oświatowe, instytuty badawcze, szpitale, sieci eksperckie, w tym europejskie sieci referencyjne (ERN), przedsiębiorstwa z obszaru zdrowia publicznego, władze państw członkowskich i ustanowione sieci badawcze w dziedzinie zdrowia publicznego mające doświadczenie w co najmniej jednej z głównych obszarów klinicznego zastosowania promieniowania jonizującego, w tym radiologii, medycyny nuklearnej i radioterapii;
 1. EU4H-2021-PJ-04 — dotacje na działania dla Europejskiej Sieci Młodzieży Ocalonych od Raka
 • Uprawnieni aplikanci: Organizacje społeczeństwa obywatelskiego (stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe i podobne podmioty), podmioty prywatne (nastawione na zysk lub non-profit), władze państw członkowskich i utworzone sieci badawcze w dziedzinie zdrowia publicznego;
 1. EU4H-2021-PJ-05 - dotacje na działania w zakresie substancji pochodzenia ludzkiego (SoHO) - zwiększenie odporności, zapewnienie ciągłości dostaw oraz dostępu do bezpiecznych i wysokiej jakości terapii, w szczególności w czasach kryzysu
 • Uprawnieni aplikanci: władze państw członkowskich oraz profesjonalne towarzystwa medyczne (z profesjonalnymi członkami ze szpitali, ośrodków transplantacyjnych i placówek krwiodawstwa/tkanek z całej Unii), reprezentujące ekspertów z jednej lub więcej specjalizacji systemu opieki zdrowotnej pracujących nad substancjami pochodzenia ludzkiego, a także reprezentujące specjalistów z wielu państw członkowskich UE, prowadzących ścisłą współpracy z organami na szczeblu krajowym/unijnym w dziedzinie SoHO.

Wnioski projektowe można składać do 15 września 2021 r. poprzez aplikację w elektronicznym Portalu Uczestnika dostępnym pod LINKIEM. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów i sposobu aplikowania można znaleźć na ww. Portalu Uczestnika oraz w załączonym pliku.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie aplikacji do ww. konkursów, uprzejmie prosimy o kontakt z Panią Krystyną Drogoń – pracownikiem Biura Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia (telefon: 532 394 146 oraz 22 53 00 187; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Załączniki:

Call for action grants under the Annual Work Programme 2021