Krzysztof Gościniak

Rozmowa z Krzysztofem Gościniakiem,  Koordynatorem Zespołu ds. Otwartej Nauki Biblioteki SUM 

Wkład Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Polską Platformę Medyczną to prawie sto tysięcy opisów publikacji, ponad trzy i pół tysiąca doktoratów oraz tysiąc trzysta profili naukowców zatrudnionych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Oprócz tego należy jeszcze wymienić informacje o patentach, danych badawczych, projektach.

Czym jest Polska Platforma Medyczna? Jakie były powody jej powstania?

Projekt „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ma na celu przygotowanie platformy integrującej, prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe oraz wspierającej otwarty dostęp do zasobów i publikacji naukowych. Polska Platforma Medyczna (PPM) jest otwartym projektem partnerskim, realizowanym przez siedem uniwersytetów medycznych (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – lider, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Poznański Uniwersytet Medyczny i Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz jeden instytut (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi). Wkrótce do grona partnerów dołączą kolejne uczelnie medyczne.

Polska Platforma Medyczna od samego początku wzięła się z potrzeby. Tak to jest, że naturalną tendencją w świecie akademickim jest sieciowanie się uczelni o tych samych profilach, tak jak robią to na przykład uczelnie techniczne. Po to aby stwarzać wspólny rynek: edukacji, transferu wiedzy, wymieniać się doświadczeniami. Chcieliśmy aby w bazie wiedzy znalazły się informacje
 o pracownikach, ich dorobku, ich publikacjach, aparaturze badawczej, zapleczu naukowym. Tak, aby każdy kto szuka informacji na ten temat  znalazł je od razu, i to tam, a nie  na przykład w komercyjnych platformach. Osób tworzących platformę jest bardzo dużo, u partnerów PPM zostały powołane grupy robocze zaangażowane w ten projekt. To oczywiście w bardzo dużym skrócie geneza pomysłu.

W jaki sposób korzystanie z zasobów PPM może pomóc lekarzom i studentom kierunków medycznych? Jakich konkretnie dostarcza informacji?

Ważnym elementem portalu jest baza ekspertów z różnych obszarów nauk medycznych oraz wspólne repozytorium dziedzinowe. Otwarty i darmowy dostęp do publikacji z medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia stanowi kluczową funkcję PPM. Użytkownicy mają dostęp do artykułów naukowych, monografii, doktoratów, informacji o zdobytych patentach, danych badawczych.

 Platforma to również ogromne możliwości promocji dorobku naukowego. Poprzez to, że wiele informacji, które do tej pory były rozproszone, są w jednym miejscu: nie tylko co dany naukowiec opublikował, ale też ile, w jakim czasopiśmie, w jakich zespołach pracuje, w jakiej dziedzinie i temacie tych prac jest najwięcej. PPM generuje informacje z takich źródeł jak Web of Science, Scopus, Expertus, PubMed, Google Scholar, SHERPA/RoMEO , wymieniam tylko największe, a jest ich o wiele więcej. Wiadomo, że w nauce, zarówno w światowej jak i w Polskiej, ważny jest szereg rankingów i punktacji.  Wiadomo również, że im większa “widzialność” danego pracownika w świecie nauki, jego prac, informacji, tym większa „cytowalność” prac, tym większe możliwości rozwoju nauki. Im bardziej otwarty dostęp do wiedzy i możliwości linkowania do zbiorów informacji tym lepiej. I to jest właśnie główna wartość projektu – nie tylko dla pracownika naukowego ale również dla uczelni, medycyny ogólnie i idąc dalej, światowej nauki. Dla biznesu również – osoby zainteresowane  zobaczą jaką mamy kadrę, jakie badania są prowadzone, i mamy nadzieję, że wpłynie to na wykorzystanie tych wyników prac, które są publikowane, w innych sektorach nauki. To chyba najlepsza z podejmowanych inicjatyw w Polsce pod względem baz wiedzy, współpraca tak wielu osób, w założeniu bardzo bogata
 i dynamiczna baza ekspertów, która będzie ewaluowała, bo przecież ciągle i nieustająco jesteśmy w procesie zmiany.

Jakie zasoby zawiera PPM ? W jakim kierunku będzie się rozwijać?

Obecnie koncentrujemy się na zapewnieniu otwartego dostępu do pełnych tekstów publikacji, rozpraw doktorskich, danych badawczych i innych dokumentów w repozytorium centralnym i lokalnym. Jeżeli pozwalają na to licencje, zamieszczamy sukcesywnie od 2012 r. materiały, które można pobrać i wykorzystać w pracy naukowej, doskonaleniu zawodowym czy edukacji. Idziemy w kierunku integracji, im więcej uczelni medycznych czy instytutów naukowych, tym lepiej dla promowania osiągnięć polskiej medycyny. Finalnie marzy mi się coś na kształt „polskiego PubMedu”.

Jaki jest wkład Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w PPM?

Wkład Uczelni to prawie sto tysięcy opisów publikacji, ponad trzy i pół tysiąca doktoratów oraz tysiąc trzysta profili naukowców zatrudnionych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Oprócz tego należy jeszcze wymienić informacje o patentach, danych badawczych, projektach, laboratoriach. Integralną częścią PPM jest lokalna platforma PPM SUM i Repozytorium SUM, umożliwiające archiwizację i udostępnianie w modelu otwartym pełnych tekstów m.in.: artykułów, danych badawczych, monografii, rozdziałów, dysertacji doktorskich i innych dokumentów. Pracownicy Biblioteki SUM są odpowiedzialni za bieżące procesy, między innymi  weryfikację i zamieszczanie pełnych tekstów publikacji.

Proszę powiedzieć w jaki sposób „dostać się” do zasobów PPM? Proszę krótki poradnik…

PPM to platforma centralna (link: https://ppm.edu.pl/index.seam), z poziomu której można przeglądać zasoby partnerów oraz lokalna (link: https://ppm.sum.edu.pl/index.seam) gdzie są dostępne informacje między innymi o publikacjach i naukowcach związanych z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Platforma centralna oraz lokalne posiadają spójną architekturę, w uproszczeniu, wszędzie nawigujemy i wyszukujemy w podobny sposób. Zachęcam do zapoznania się z platformą lokalną PPM SUM. W sekcji „Open Access w SUM” znajdziemy pełne teksty doktoratów oraz sukcesywnie uzupełnianych publikacji. W sekcji „Naukowcy” zapoznamy się z sylwetkami pracowników SUM. Wpisując w okno wyszukiwarki na przykład hasło „cukrzyca” dostaniemy między innymi wykaz publikacji i doktoratów związanych z tematem. To oczywiście podstawowe informacje o możliwościach platformy, zainteresowanych zapraszam do kontaktu z Biblioteką SUM ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).