Uprzejmie informujemy o trwającej 17. edycji konkursu Popularyzator Nauki, w ramach którego nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, popularyzujące naukę wśród Polaków, pomagają innym zrozumieć zjawiska zachodzące wokół człowieka i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką.

Nagrody będą przyznawane w kategoriach: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja oraz Media.

W kategorii Naukowiec mogą zgłaszać się osoby co najmniej ze stopniem doktora, będące np. pracownikami naukowymi albo nauczycielami akademickimi, które popularyzują naukę wśród osób niezwiązanych z ich dziedziną.

W ramach kategorii Animator mogą aplikować osoby nieposiadające stopni ani tytułów naukowych, a więc aktywni studenci i doktoranci, a także pracownicy administracyjni uczelni i osoby niezwiązane z instytucjami naukowymi.

W kategorii Zespół szansę na nagrodę mają grupy osób wspólnie popularyzujących naukę, które niekoniecznie identyfikują się z jedną, określoną placówką. Mogą to być np. osoby realizujące wspólnie projekty popularnonaukowe, zespoły działające ponad granicami administracyjnymi instytucji naukowych, a także koła naukowe albo grupy znajomych czy internautów, wspólnie promujących naukę.

Kategoria Instytucja z kolei jest zaadresowana dla instytucji naukowych, pozanaukowych oraz przedsiębiorstw. W tym zakresie działalnością popularyzatorską będą mogły pochwalić się np. instytuty badawcze, jednostki uczelni, konsorcja, organizacje pozarządowe, centra nauki czy prywatne firmy.

O nagrodę w ramach kategorii Media mogą występować dziennikarze, media czy redakcje, a także internauci tworzący przekazy popularnonaukowe - np. blogerzy, twórcy fanpejdżów i stron internetowych.

Zgłoszenia będzie oceniać Kapituła, złożona z popularyzatorów nauki, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz serwisu Nauka w Polsce. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie także wybrany laureat Nagrody Głównej, która zostanie przyznana osobie, zespołowi lub instytucji mogącej poszczycić się wyjątkowo twórczą i skuteczną aktywnością popularyzatorską.

Kandydaci do konkursu mogą się zgłaszać sami (lub mogą być zgłaszani przez osobę trzecią, za zgodą zgłaszanego), a w przypadku instytucji czy zespołów - za pośrednictwem przedstawicieli.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej: https://naukawpolsce.pap.pl/form/popularyzator-nauki, natomiast szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz jego regulamin znajdą Państwo pod adresem: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C88426%2Crusza-konkurs-popularyzator-nauki-2021.html

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie.