Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza II nabór na studia stacjonarne I stopnia

Ogłaszamy nabór rekrutacyjny na:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek:

  • dietetyka

- termin rejestracji elektronicznej oraz uzupełnienia wyników z matury 28.07.2021 r. – 18.08.2021 r.

- termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni do dnia: 23.08.2021 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu 24.08.2021 r. o godz. 14:00

- przyjmowanie dokumentów w dniach 25.08.2021 r. – 27.08.2021 r. do godz. 14:00

Zapraszamy wszystkich chętnych do rejestracji.