Logo LIDER

Mamy przyjemność poinformować, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju po raz kolejny powołał Pana prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra Owczarka – Profesora badawczo-dydaktycznego Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, na eksperta uczestniczącego w obradach Zespołu Kwalifikacyjnego w ramach XII edycji programu LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi nominacji, jednocześnie życząc dalszych sukcesów zawodowych.