kobieta przy komputerze i książkach w nauce

Za nami trzy kolejne sesje, które odbyły się w trybie zdalnym z użyciem platform elearningowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Można powiedzieć, że Centrum Kształcenia Zdalnego i Analiz Efektów Edukacyjnych swój egzamin z organizacji zajęć zdało na szóstkę.

Wystarczy przytoczyć kilka liczb świadczących o skali przedsięwzięcia. Od początku pandemii, a zatem marca 2020 roku tylko i wyłącznie za pomocą platform elearningowych SUM wykonano aż pół miliona video połączeń. Łączna liczna testów zaliczeniowych i egzaminacyjnych podczas roku akademickiego 2020|2021 wyniosła ponad 6 tysięcy. Natomiast liczba podejść studentów w zaliczeniach i egzaminach w 2020 roku to ponad 211 tysięcy, zaś w 2021 roku 198 tysięcy.

Oprócz zaliczeń i egzaminów na platformach odbywał się ciągły proces nauczania. Jednocześnie w danym przedziale czasowym na głównej platformie logowało się 1500 osób, natomiast w przypadku obu platform liczba ta wielokrotnie przekraczała 2 tys. osób jednocześnie – wyjaśnia Przemysław Jędrusik kierownik Centrum Kształcenia Zdalnego i Analiz Efektów Edukacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i dodaje:- Założyłem również, że ciągłe wsparcie podczas sesji jest konieczne, zatem każdy z egzaminów był sprawdzany w miarę możliwości zarówno z prowadzącym, jak i samodzielnie zgodnie z kalendarzem egzaminacyjnym. Poza tym podczas jego trwania analizowałem na żywo obciążenie i komfort działania systemów dla użytkowników. Wszystkie nasze działania umożliwiły przeprowadzenie sesji wyłącznie w formie elektronicznej z zachowaniem wysokiej sprawności technicznej.

Platformy elearning.sum.edu.pl oraz elearning-stream.sum.edu.pl były dostępne dla studentów i wykładowców każdego dnia niemal 24 godziny na dobę.

Dodatkowo został opracowany sposób połączeń dla bardzo dużych grup studentów (słuchaczy) dostępny na platformie elearning-stream.sum.edu.pl. System elearningowy został zintegrowany ze specjalną wersją zewnętrznej platformy Zoom, za pomocą której możemy realizować meetingi na żywo dla 500 jednoczesnych uczestników. Pozwoliło to na realizację wykładów dla całego roku, bez podziału na grupy – mówi Przemysław Jędrusik.

Warto dodać, że uruchomiona została dodatkowa platforma w zakresie kształcenia podyplomowego (60 kursów dla ok.5,2 tys. uczestników). Platformy i narzędzia zdalnego kształcenia zostały wykorzystane Do realizacji celów Szkoły Doktorskiej, Uniwersytetu Licealisty, a także dla studentów w programie Erasmus.

 

[Przesłano przez: Agata Pustułka]