Informujemy, że do dnia 21 lipca 2021 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach prowadzi rekrutację na I rok kształcenia
w Szkole Doktorskiej w dyscyplinach:

- nauki medyczne

- nauki farmaceutyczne

- nauki o zdrowiu.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie:

https://szkoladoktorska.sum.edu.pl/komunikaty-komisji-rekrutacyjnych/