Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraża głębokie zaniepokojenie aktualną sytuacją na Białorusi związaną z represjami wobec pracowników i studentów

- W związku z tym zwracamy się z prośbą do rektorów uczelni członkowskich KRASP o rozszerzenie wsparcia dla białoruskich studentów, m.in. poprzez umożliwienie kontynuacji studiów w Polsce osobom relegowanym z uczelni oraz wsparcia w postaci specjalnych programów stypendialnych – czytamy w specjalnym stanowisku Prezydium KRASP,  którego członkowie apelują do środowiska akademickiego na Białorusi o respektowanie zasady wolności akademickiej. - Liczymy na to, że tak jak dotychczas wspólnie będziemy realizować projekty dla rozwoju nauki – głosi dokument Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Stanowisko w imieniu Prezydium KRASP podpisał jej przewodniczący prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

[Przesłano przez: Agata Pustułka]