Herb SUM

Spotkanie zgromadziło ponad 330 uczestników ! - Mamy nadzieję, że  szkolenie przybliżyło nam złożony proces ewaluacji oraz uświadomiło konieczność wspólnych, zintegrowanych działań w tym zakresie – zaczynając od podstawowych, a wręcz kluczowych działań, jakim są mobilizacja naukowa i publikacyjna, przez wymogi formalne (konto ORCID, POLON, PBN), bez których Nasza Uczelnia nie uzyska wysokiej punktacji, do procesów optymalizacji wyniku ewaluacji włącznie – mówi prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

- Oczywiście naszym celem jest praca naukowa, a nie złożone algorytmy i ocena, której musimy się poddać. Myślę jednak, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu, któremu daliśmy dowód, mamy szansę na osiągnięcie celu, jakim jest wysoka kategoria przyznana dyscyplinom naukowym w naszej Uczelni. Bardzo Państwu dziękuję i liczę na dalszą współpracę w tym zakresie – dodała prorektor Katarzyna  Mizia-Stec.

Materiały ze spotkania trafią do wszystkich pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.