Logo KRASP

 

Na wniosek prof. A. Mężyka, Przewodniczącego KRASP, publikujemy treść wspólnego stanowiska Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie intensyfikacji programu szczepień przeciw COVID-19.

Stanowisko w sprawie intensyfikacji programu szczepień przeciw COVID-19

Ww. dokument został skierowany do Ministra Michała Dworczyka, stąd poniżej publikujemy także otrzymaną odpowiedź.

Odpowiedź Pana Ministra Michała Dworczyka


[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]