Logo Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Śląski Uniwersytet Medyczny uzyskał dofinansowanie na projekt w konkursie „Tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM/2021/4". Partnerami przedsięwzięcia Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof.Leszka Gieca SUM, a także Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM.

Zadaniem projektu jest utworzenie wyspecjalizowanego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, posiadającego uporządkowaną strukturę organizacyjną, zapewniającą profesjonalne, kompleksowe, systemowe usługi wspomagające realizację badań klinicznych zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych.

Procesy wspomagające pacjenta realizowane w ŚCWBK umożliwią znaczny wzrost udziału w badaniach klinicznych dający im możliwość realnych korzyści w postaci:

  • aktywnego udziału w poprawie własnego zdrowia i życia,
  • dostępu do innowacyjnych metod leczenia niedostępnych na rynku,
  • bezpłatnej opieki medycznej na najwyższym poziomie,
  • możliwości pomocy innym chorym poprzez aktywny wkład w rozwój medycyny.


Wprowadzone rozwiązania w postaci kompleksowych i systemowych usług wspomagających realizację badań klinicznych pozwolą na skrócenie całkowitego czasu przeprowadzenia badania oraz zwiększą jakość uzyskanych danych. Projekt podniesie atrakcyjność rynku badań klinicznych w Polsce, co przyczyni się do częstszego wyboru przez sponsorów polskich ośrodków badawczych, a tym samym wzrost liczby prowadzonych badań i dostępu do nowoczesnych i innowacyjnych terapii dla pacjentów.

W ramach projektu zmodernizowana zostanie nieruchomość o powierzchni użytkowej 353 m2 poprzez dostosowanie pomieszczeń do wymogów Standardów Modelowych Opracowanych przez Agencję Badań Medycznych dla Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Pomieszczenia zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt, meble oraz infrastrukturę teleinformatyczną, umożliwiając tym samych zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu oraz świadczenie usług wsparcia badań klinicznych na najwyższym poziomie.