W dniach 7-9 maja 2014 r. w Ciechocinku, już po raz XXXI odbyła się doroczna ogólnopolska Konferencja Toksykologów Sądowych. W tym roku zatytułowano ją: „Dylematy i kontrowersje w opiniowaniu dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości”. Organizatorzy postanowili poświęcić główne sesje Konferencji debacie na temat trudności analitycznych i interpretacyjnych oraz współczesnej sceny narkotykowej w Polsce w aspekcie opiniowania sądowo-toksykologicznego dla potrzeb organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Uczestnicy Konferencji przedstawili również szereg doniesień z prowadzonych badań naukowych oraz ciekawe przypadki z bieżącej praktyki opiniodawczej, a w przerwach mieli możliwość regeneracji ciała i duszy oraz umysłu podczas spaceru wzdłuż słynnych ciechocińskich tężni solankowych w parku zdrojowym.

Tematyka Konferencji została zdominowana przez problematykę identyfikacji zatruć tzw. nowymi substancjami psychoaktywnymi (ang. novel psychoactive substances, NPS), popularnie nazywanymi „dopalaczami”, które stanowią nie lada wyzwanie dla toksykologów i medyków sądowych. Co kilka dni na rynek narkotykowy wprowadzana jest nowa substancja, nieprzebadana, jeśli chodzi o wpływ na organizm człowieka. Nierzadko nowe związki są bardziej toksyczne niż klasyczne narkotyki i ich nowsze zamienniki.

Na zakończenie Konferencji, jak co roku, wszyscy uczestnicy wybrali najlepszego prelegenta, któremu przyznano prestiżową Nagrodę Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. J. Sehna w Krakowie imienia Profesorów Jana Markiewicza i Tadeusza Borkowskiego w dziedzinie toksykologii sądowej. Po raz pierwszy został nim reprezentant naszej Uczelni – lekarz Rafał Skowronek, rezydent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, który zaprezentował dwa doniesienia pt. „Nagły zgon sercowy w przebiegu zatrucia złożonego AH-7921, NEB, 3-MMC i pseudoefedryną – kardiotoksyczne działanie nowych substancji psychoaktywnych” i „Analiza kolejnego przypadku samobójstwa rozszerzonego z użyciem insuliny – dylematy i kontrowersje w opiniowaniu sądowo-lekarskim”. Zespół naszej Katedry przedstawił ponadto prace: „Ostre zatrucie 3,4-DMMC ze skutkiem śmiertelnym”, „Złożone ostre zatrucie pentedronem oraz UR-144” i „Samobójcze zatrucia cyjankiem potasu w praktyce toksykologicznej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej SUM w Katowicach”, które również spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników.

dr n. med. Czesław Chowaniec
lek. Rafał Skowronek

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]