Dr n. farm. Jakub Rok z Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków WNF Śląskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.„Opracowanie modelu in vitro oceny fototoksyczności leków o różnym powinowactwie do melaniny z wykorzystaniem symulatora światła słonecznego – badania mechanizmów komórkowych, molekularnych i biochemicznych w przebiegu reakcji fototoksycznej". Fundusze pozyskane są w ramach konkursu SONATA-16 Narodowego Centrum Nauki. - Założeniem projektu jest ocena złożoności patofizjologicznych podstaw fototoksyczności oraz wielokierunkowe badania prowadzące do oceny ryzyka wystąpienia skórnych działań niepożądanych. Pozyskany grant pozwoli nam na prowadzenie badań i prezentację wniosków – wyjaśnia dr n. farm. Jakub Rok z Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków, kierownik projektu.

- Ryzyko wystąpienia reakcji fototoksycznych dotyczy kilkuset obecnie stosowanych leków, w tym antybiotyków, chemioterapeutyków, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków stosowanych w farmakoterapii chorób układu krążenia (leki moczopędne, leki przeciwarytmiczne i przeciwnadciśnieniowe). Ponadto do tej grupy należą leki, które działają na ośrodkowy układ nerwowy (neuroleptyki, przeciwdepresanty), jak również leki przeciwcukrzycowe i przeciwnowotworowe. Dlatego prowadzenie badań nad fototoksycznością leków stanowi ważny element oceny ich bezpieczeństwa – dodaje dr Rok.

Innowacyjność panelu eksperymentalnego realizowanego w ramach projektu obejmuje zastosowanie komórek o różnej pigmentacji, napromieniowanie zaawansowanym symulatorem światła słonecznego oraz wielokierunkowe aspekty farmakologicznych właściwości leków.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w prowadzonych badaniach naukowych!