Rektor SUM i Wicemniester Zdrowia

Potencjał SUM, plany na przyszłość, w tym projekty flagowych inwestycji – dużo konkretów padło podczas spotkania władz Uniwersytetu z wiceministrem zdrowia. – Musimy skutecznie wykorzystać czas i możliwości – powiedział Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Tomasz Szczepański.

- Nasze spotkanie jest nadrabianiem zaległości. Mam nadzieję, że szybko od dyskusji przejdziemy do konkretnych działań. To ważne, by na własne oczy przyjrzeć się potrzebom i planowanym inwestycjom. Niewątpliwie Uniwersytetowi potrzebny jest wieloletni program strategiczny, tak ważny dla jego rozwoju – powiedział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, który dwa dni spędzi w województwie śląskim. Dziś jako gość Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odwiedził trzy szpitale kliniczne: Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. Kornela Gibińskiego oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego.

Wcześniej w Rektoracie wiceminister Gadomski spotkał się z władzami uczelni, dyrektorami szpitali klinicznych, a także przedstawicielami samorządu: z wicemarszałek województwa śląskiego, odpowiedzialną za ochronę zdrowia, Izabelą Domogałą, prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik oraz prezydentem Katowic Marcinem Krupą.

Wiceminister Gadomski w swoim wystąpieniu przedstawił możliwości finansowania inwestycji w ochronie zdrowia oraz źródła ich finansowania. – Są one jednym z najważniejszych elementów Krajowego Planu Odbudowy – stwierdził wiceminister, podkreślając, że do dyspozycji będzie wyjątkowo duży zastrzyk pieniędzy unijnych.

- Chcemy jak najlepiej wykorzystać możliwości w duchu dialogu i wzajemnego szacunku oraz zaufania. To jest czas, który musimy skutecznie spożytkować – ocenił JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański.

Potencjał SUM oraz plany na najbliższy czas i projektowane długoterminowe inwestycje zaprezentował Kanclerz Uczelni Ireneusz Ryszkiel. Liczby mówią same za siebie. Śląski Uniwersytet Medyczny to ponad 10 tysięcy studentów na 16 kierunkach studiów, 1600 absolwentów rocznie, ponad 2,5 tysiąca pracowników. W szpitalach SUM leczy się niemal 16 proc. pacjentów z województwa śląskiego. – A trzeba dodać, że po zdrowie przyjeżdżają do nas pacjenci z całej Polski – przypomniał kanclerz Ryszkiel.

SUM to unikatowe oddziały kliniczne, wiodące w skali kraju (m.in. okulistyka, hematologia, leczenie udarów, potężna kardiologia) a także ambitne plany na bliższą i nieco bardziej odległą przyszłość jak: stworzenie Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej, które powstanie na terenie Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu. GCM jest natomiast realizatorem projektu powołania Centrum Chorób Zakaźnych.

Największe inwestycje długoterminowe, które poszerzą bazę uczelni, to utworzenie Instytutu Medycyny Spersonalizowanej w Katowicach oraz Instytutu Stomatologii i Instytutu Leczenia Chorób Cywilizacyjnych im. Prof. Franciszka Kokota w Zabrzu, co pozwoli na skupienie w jednym miejscu rozproszonych klinik (dziś funkcjonują w 43 lokalizacjach)

- Śląski Uniwersytet Medyczny łączy cały region. Obecność samorządowców na tym spotkaniu świadczy o wspólnocie celów i jest wzmocnieniem przekazu sformułowanego przez władze Uniwersytetu. W miarę możliwości będziemy pomagać finansowo, a przede wszystkim jeśli chodzi o przekazanie terenów pod inwestycje – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

- Pana wizyta to dobry dzień dla Śląska. Region musi się zmieniać i szukać nowych dróg rozwoju w obliczu restrukturyzacji górnictwa. Medycyna, SUM są naszymi priorytetami – oceniła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka – Szulik.

Wicemarszałek Domogała jako atut wymieniła ścisłą współpracę władz województwa z uczelnią i niedawno podpisane porozumienie. – Przed nami reforma szpitalnictwa. Musimy i działamy razem dla dobra pacjentów z regionu, koordynujemy nasze inicjatywy – wyjaśniała.

Jak podsumował Rektor Szczepański: - Mówimy jednym głosem. Dzisiejsze spotkanie można nazwać bilansem otwarcia .

Wiceminister Gadomski stwierdził natomiast : - Patrząc na doświadczenia innych uniwersytetów, tylko ukierunkowanie się uczelni na realizację flagowych, krytycznie istotnych inwestycji, przynosi najlepsze i stosunkowo szybkie rezultaty. Jak dodał: – W ochronie zdrowia w całej Polsce czekają nas przełomowe wyzwania, a jednym z najistotniejszych będzie m.in. skonsolidowanie zarządzania środkami inwestycyjnymi poprzez Agencję Rozwoju Szpitali. To moment, by przedstawiać konkretne, dopracowane plany – zaznaczył.

Popołudnie wiceminister Gadomski spędził w Zabrzu, zwiedzając kampus akademicki Wydziału Nauk Medycznych.

Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w resorcie koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Budżetu i Finansów, Departament Nadzoru i Kontroli, Departament Oceny Inwestycji. Od początku pracy w Ministerstwie (czerwiec 2018 r.) nadzoruje i koordynuje wszystkie działania Ministerstwa Zdrowia w zakresie kompleksowej reformy polskiej onkologii. Wcześniej w latach 2016-2018 jako Zastępca Dyrektora, kierował pionem Zarządzania i Finansów w największym instytucie badawczym w Polsce – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, gdzie odpowiadał przede wszystkim za skuteczną restrukturyzację finansową. Jest specjalistą z zakresu finansów i bankowości oraz matematyki finansowej.