20 maja mieliśmy okazję wysłuchać inauguracyjnego wykładu „Life style modulations and fitness of the brain”  prof. Michała Toborka. To przedsmak tego, co nas czeka. Wykład był pierwszym z serii zajęć, prowadzonych przez pana profesora, w ramach projektu „Zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM”, współfinansowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w programie „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”.  Warto dodać, że głównym założeniem programu jest wsparcie szkół wyższych z terenu Górnego Śląska i Zagłębia w celu uatrakcyjnienia ich oferty naukowej i dydaktycznej oraz przekonanie uczniów szkół średnich do wyboru śląskich i zagłębiowskich uczelni, by w regionie kontynuowali naukę.

Prof. Toborek chce teraz swoją wiedzą i doświadczeniami dzielić się z naukowcami i studentami SUM. Dlatego już od przyszłego roku akademickiego rozpocznie się cykl wykładów i seminariów oraz konsultacji prowadzonych prof. Toborka. Będą one poświęcone najważniejszym zagadnieniom, którymi zajmuje się naukowiec, w tym  barierom krew- mózg w zaburzeniach neurologicznych, czy neuroinfekcjom ośrodkowego układu nerwowego.

Prof. Toborek  jest absolwentem naszej uczelni. Swoją działalność naukową rozpoczął już w czasie studiów na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Działał w Kole Naukowym przy Katedrze Biochemii,  kierowanej przez prof. Mariana Dróżdża, pracując nad zagadnieniami dotyczącymi regulacji cyklu mocznikowego. Po studiach pracował w Katedrze Biochemii, gdzie uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Zajmował się wówczas głównie biochemią tkanki łącznej i miażdżycą. W 1991 dr Toborek wyjechał do Lexington w USA, gdzie został zatrudniony jako post-doc na University of Kentucky. Obecnie związany jest w Uniwersytetem w Miami, jedną z najlepszych amerykańskich uczelni.

– Jestem na takim etapie pracy naukowej i życia, że chcę się swoimi doświadczeniami dzielić z innymi – mówi prof. Toborek.

Więcej informacji na temat planowanych wykładów oraz projektu można znaleźć na stronie Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w zakładce „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” http://biochemzab.sum.edu.pl/?r=site/art&id=51.