Ilustracja pełnego tekstu

Porozumienie Śląski Uniwersytet Medyczny – Województwo Śląskie podpisane! Będziemy realizować wspólne projekty. Priorytetem jest kształcenie kadr, zapewnienie jak największej dostępności do placówek ochrony zdrowia dla mieszkańców, a także… organizacja śląskich targów innowacji medycznych, czy opracowanie regionalnego atlasu zdrowia – zachorowalność, dostępność usług medycznych – co pozwoli przewidywać konieczne działania w zakresie profilaktyki, czy inwestycji.

Województwo Śląskie, reprezentowane przez marszałka Jakuba Chełstowskiego i Śląski Uniwersytet Medyczny, w imieniu którego wystąpił JM Rektor prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, podpisali porozumienie na rzecz promocji i ochrony zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.

- Ochrona zdrowia, medycyna jest jedną ze specjalizacji naszego regionu. Śląski Uniwersytet Medyczny kształci wspaniałych specjalistów w wielu dziedzinach medycyny. Chcemy, by zostali w naszym regionie – powiedział marszałek Chełstowski, który nie ukrywa, że wiąże z porozumieniem bardzo duże nadzieje.

- Identycznie myślimy o regionie, o jego przyszłości i potrzebach – stwierdził marszałek. – Stawiamy na sprawdzonych partnerów i mamy bardzo konkretne plany. To dobry dzień dla Śląska i śląskiej medycyny.

Rektor SUM prof. Tomasz Szczepański podkreślił, że we współpracy ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim Uniwersytet będzie w stanie realizować wiele projektów jak choćby powstanie Centrum Medycyny Cywilizacyjnej w Zabrzu-Rokitnicy. Konkretnych celów jest oczywiście znacznie więcej. – Dobrze mieć solidnego partnera, na którego można liczyć – ocenił prof. Szczepański.

- Pandemia zweryfikowała wiele potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu. Zależy nam na jak największym usprawnieniu i w tym kontekście liczymy, że szybko będziemy wypełniać zapisy porozumienia – podkreśliła Izabela Domogała, odpowiedzialna w Zarządzie Województwa za ochronę zdrowia.

Jak dodał wicemarszałek województwa Wojciech Kałuża partnerzy porozumienia mogą liczyć na wzajemne wsparcie merytoryczne. - Niewątpliwie dużą rolę w realizacji naszych ambitnych zadań odegrają środki unijne – stwierdził wicemarszałek. 


Celem współpracy jest podjęcie działań, zmierzających do poprawy oraz wydłużenia życia mieszkańców województwa śląskiego, tym samym przyczyniających się do przebiegu transformacji w sektorze ochrony zdrowia województwa śląskiego.

W ramach zamierzonej współpracy Strony przewidują podjęcie, bądź wspieranie inicjatyw zmierzających do:

1)     podniesienia jakości i zwiększenia dostępności usług zdrowotnych w regionie,

2)     zapewnienia dogodnych warunków dla realizacji zdrowego stylu życia mieszkańców regionu,

3)     rozwoju technologii medycznych i telemedycznych,

4)     zacieśnienia współpracy przy realizacji działań, promujących zdrowie mieszkańców regionu.

Porozumienie przewiduje realizację projektów w zakresie:

  1. racjonalnego i efektywnego wykorzystania potencjałów sektora medycznego regionu, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu jakości i skuteczności usług zdrowotnych;
  2. rozwoju śląskiej infrastruktury usług elektronicznych / systemów teleinformatycznych cyfrowego zdrowia, będących odpowiedzią na wyzwania współczesnej medycyny i gospodarki;
  3. programów profilaktyki zdrowotnej;
  4. organizacji śląskich targów innowacji medycznych;
  5. opracowania regionalnego atlasu zdrowia (narzędzie ICT)  – zachorowalność, dostępność usług medycznych;
  6. kształcenia kadr;
  7. wzmacniania kompetencji kadr medycznych w zakresie komunikacji z pacjentem, jako elementu procesu terapeutycznego i jego wpływu na zaangażowanie pacjenta w walkę o powrót do zdrowia (empatia w procesie leczenia).