Wykład prof. Michała Toborka

Szanowni Studenci!

Serdecznie zapraszamy Was na pierwszy wykład wybitnego naukowca, biotechnologa i pedagoga, Absolwenta naszej Uczelni - prof. Michała Toborka,  zatrudnionego w University of Miami na zaszczytnym stanowisku Leonard M. Miller Professor of Biochemistry and Molecular Biology!

W wykładzie pt. „Life style modulations and fitness of the brain” Pan Profesor przedstawi niezwykle ciekawą tematykę wpływu czynników środowiskowych oraz biologicznych na kondycję mózgu.

W wykładzie może wziąć udział każdy zainteresowany student, wystarczy w dniu 20 maja o godzinie 16:00 zalogować się na platformie ZOOM pod adresem: https://zoom.us/j/93684861808?pwd=aWFHNXNFV0YxNGxiOSsrL2xuZG9aZz09.

Wykład jest pierwszym z serii zajęć prowadzonych przez Pana Profesora w ramach projektu „Zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM” współfinansowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w programie „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”. Głównym założeniem programu jest wsparcie szkół wyższych z terenu Górnego Śląska i Zagłębia w działaniach mających na celu uatrakcyjnienie ich oferty naukowej i dydaktycznej oraz przekonanie uczniów szkół średnich do wyboru śląskich i zagłębiowskich uczelni do kontynuowania nauki.

Więcej informacji na temat planowanych wykładów, projektu oraz prowadzącego zajęcia można znaleźć na stronie Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w zakładce „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”: http://biochemzab.sum.edu.pl/?r=site/art&id=51.