Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 09.05.2021 r.
w wieku 66 lat zmarła

dr n. med. Barbara Korzeniowska

nauczyciel akademicki  zatrudniony w Zakładzie Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń 
III Katedry Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach.

Żegnamy szlachetnego i prawego Człowieka, szanowanego i cenionego przez współpracowników i młodzież nauczyciela akademickiego.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie zmarłej składają:

Rektor, Senat i społeczność akademicka 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 17.05.2021 r. o godz. 11:00
w Kaplicy Cmentarnej w Katowicach przy ul. Francuskiej