W ślad za pismem Pana Konrada Szymańskiego- Ministra ds. Unii Europejskiej informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. została uruchomiona wielojęzyczna platforma cyfrowa https://futureu.europa.eu/, która ma być narzędziem Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Celem Konferencji jest debata ze społeczeństwem obywatelskim UE (obywatelami i organizacjami pozarządowymi) na temat wyzwańi priorytetów stojących przed Unią Europejską.

Wydarzenie publicznie inaugurujące prace Konferencji odbędzie się 9 maja br. w tzw. Dzień Europy.

Platforma cyfrowa https://futureu.europa.eu/ oferuje również narzędzia informatyczne dla organizatorów wydarzeń krajowych, dzięki którym będą mogli promować inicjatywy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Dodatkowo umożliwi zainteresowanym wyszukiwanie wydarzeń, w których chcieliby uczestniczyć. Obszary tematyczne, w ramach których prowadzone będą dyskusje na platformie to:

1) zmiany klimatu i środowisko;
2) zdrowie;
3) zatrudnienie i gospodarka;
4) transformacja cyfrowa;
5) wolności i prawa, praworządność, bezpieczeństwo;
6) migracje;
7) edukacja, kultura, młodzież i sport;
8) międzynarodowa rola UE;
9) demokracja europejska;
10) inne.

Wykorzystując ww. platformę cyfrową, można włączyć do Konferencji wydarzenia już zaplanowane na najbliższy rok takie jak: konferencje, debaty, konsultacje społeczne oraz analizy i raporty. 

Dodatkowe informacje, jak utworzyć wydarzenie, można znaleźć pod adresem: https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/100/Website_guide_for_event_organisers_pl.pdf