Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr h. n. med. Tomasz Szczepański podpisał deklarację Magna Charta Universitatum, co oznacza, że przystąpiliśmy jako uczelnia, do działającego od 1988 roku w Bolonii Stowarzyszenia MAGNA CHARTA OBSERVATORY. Zawiera ona „zasady wolności akademickiej i autonomii uczelni jako wytyczne dla dobrego zarządzania i samorozumienia uniwersytetów w przyszłości".

Jednym słowem znaleźliśmy się w prestiżowym gronie. Cele MAGNA CHARTA OBSERVATORY zostały określone, gdy przedstawiciele 388 Uniwersytetów Europejskich z okazji 900-lecia powstania najstarszego w Europie Uniwersytetu Bolońskiego podpisali ten wyjątkowy dokument, w którym można m.in. przeczytać:

- Uniwersytet jest instytucją autonomiczną, wokół której koncentruje się życie społeczne, niezależnie od tego, w jaki sposób - ze względu na położenie geograficzne i tradycję historyczną - społeczeństwo jest zorganizowane; uniwersytet - realizując badania naukowe i kształcenie - tworzy, wspiera i upowszechnia kulturę. Aby sprostać potrzebom otaczającego świata, realizowane na uniwersytecie badania naukowe i kształcenie muszą być - pod względem motywów ich realizacji oraz przekazywanych treści - wolne od wszelkich wpływów politycznych i uwarunkowań ekonomicznych nauki.

Sygnatariusze Magna Charta Universitatum są zobowiązani się do przestrzegania zasad i wartości deklaracji. Intencją uczestnictwa w Magna Charta Observatory jest wzmocnienie roli Uczelni, które mają się stać platformą wymiany doświadczeń. Umożliwia współpracę z uznanymi uczelniami, udział w konferencjach, badaniach naukowych, projektach edukacyjnych oraz warsztatach, które są koordynowane przez Magna Charta Observatory.