Komunikat Nr 16/2021
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 06.05.2021 r.


Drodzy studenci,

od dnia  10 maja 2021 r. do odwołania

 1. utrzymuję prowadzenie zajęć w formie zdalnej dla studentów:
  • Analityka medyczna, jednolite studia magisterskie – I, II rok studiów
  • Biotechnologia medyczna, studia II stopnia – I rok studiów
  • Biotechnologia medyczna, studia I stopnia – I, II rok studiów
  • Coaching medyczny, studia II stopnia – I rok studiów
  • Dietetyka, studia I stopnia – I, II rok studiów
  • Dietetyka, studia II stopnia – I rok
  • Elektroradiologia, studia II stopnia – I rok studiów
  • Elektroradiologia, studia I stopnia – I, II rok studiów
  • Farmacja, jednolite studia magisterskie – I, II rok studiów
  • Fizjoterapia, studia II stopnia – I rok studiów
  • Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie – I, II rok studiów
  • Kosmetologia, studia II stopnia – I rok studiów
  • Kosmetologia, studia I stopnia – I, II rok studiów
  • Lekarski, jednolite studia magisterskie – I, II rok studiów
  • Lekarsko-dentystyczny, jednolite studia magisterskie – I, II rok studiów
  • Neurobiologia, studia II stopnia – I rok studiów
  • Pielęgniarstwo, studia II stopnia – I rok studiów
  • Pielęgniarstwo, studia I stopnia – I, II rok studiów
  • Położnictwo, studia II stopnia – I rok studiów
  • Położnictwo, studia I stopnia – I, II rok studiów
  • Ratownictwo medyczne, studia I stopnia – I, II rok studiów
  • Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym, studia I stopnia – I, II rok studiów
  • Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym, studia II stopnia – I rok studiów
  • Zdrowie publiczne, studia I stopnia – I, II rok studiów
  • Zdrowie publiczne, studia II stopnia – I rok studiów


na wszystkich formach kształcenia prowadzonych w j. polskim;

 1. utrzymuję prowadzenie zajęć w formie mieszanej dla niewymienionych powyżej roczników na wszystkich formach kształcenia prowadzonych w j. polskim, przy czym wykłady i seminaria nadal winny się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 2. utrzymuję prowadzenie zajęć w formie mieszanej dla studentów kierunków prowadzonych w języku angielskim;


Praktyki wakacyjne, śródroczne oraz staże na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia winny być prowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 161/2020 z dnia 8 września 2020 r. z późn. zm.

Realizacja wolontariatu przy zwalczaniu epidemii będzie zaliczona na poczet praktyk zawodowych. Decyzją Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach okres wolontariatu studentów przy zwalczaniu epidemii zostanie potraktowany jako nieobecność usprawiedliwiona i zaliczony na poczet zajęć dydaktycznych, bez konieczności ich odrabiania, z obowiązkiem weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się.

 

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 

Announcement No. 16/2021
of the Rector of the Medical University of Silesia in Katowice
of 6 May 2021

Dear Students,

starting from 10 May 2021, effective until revoked, I hereby:

 1. Decide that the classes be continued to be held on-line with reference to the students of the following:
  • Medical analytics, uniform master studies – I, II year of studies,
  • Medical biotechnology, graduate studies – I year of studies,
  • Medical biotechnology, undergraduate studies – I, II year of studies,
  • Medical coaching, graduate studies – I year of studies,
  • Dietetics, undergraduate studies –I, II year of studies,
  • Dietetics, graduate studies –I year of studies,
  • Electroradiology, graduate studies – I year of studies,
  • Electroradiology, undergraduate studies –I, II year of studies,
  • Pharmacy, uniform master studies- I, II year of studies,
  • Physiotherapy, graduate studies – I year of studies,
  • Physiotherapy, uniform master studies – I, II year of studies,
  • Cosmetology, graduate studies – I year of studies,
  • Cosmetology, undergraduate studies – I, II year of studies,
  • Medical, uniform master studies – I, II year of studies,
  • Medical-dentistry, uniform master studies – I, II year of studies,
  • Neurobiology, graduate studies – I year of studies,
  • Nursing, graduate studies – I year of studies,
  • Nursing, undergraduate studies – I, II year of studies,
  • Midwifery, graduate studies – I year of studies,
  • Midwifery, undergraduate studies – I, II year of studies,
  • Medical rescue, undergraduate studies – I, II year of studies,
  • Health risk management, undergraduate studies – I, II year of studies,
  • Health risk management, graduate studies – I year of studies,
  • Public health, undergraduate studies – I, II year of studies,
  • Public health, graduate studies – I year of studies,


in all forms of course delivery methods taught in Polish;

 1. Decide that the classes be conducted in a hybrid mode with reference to the years of studies not specified above, in all forms of course delivery methods taught in Polish, whereas lectures and seminars shall be continued to be held with the use of distant education methods and techniques;
 2. Decide that with reference to the students of programs taught in English, the classes shall be continued to be conducted in accordance with the hybrid mode;


Summer and mid-semester clerkships, and internships shall be continued to be conducted in line with the provisions of the Resolution No. 161/2020 of 8 September 2020, as amended, with reference to all fields and years of study.

Volunteering in the fight against the pandemic will be applied towards clerkship. Pursuant to the Decisions of the Rector of the Medical University of Silesia in Katowice, the period of student volunteering in the fight against the pandemic shall be deemed to be the excused absence and it shall be applied towards the classes - without necessity to cover those which were missed. The verification of the achieved learning outcomes shall be obligatory.


Rector of the Medical University of Silesia in Katowice
Professor Tomasz Szczepański, MD, PhD