Logo Narodowe Centrum Nauki

Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach otrzymała finansowanie w wysokości 880 000 złotych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki POLS na badania nowych strategii terapeutycznych w dziedzicznych dystrofiach siatkówki!

POLS jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy do polskich organizacji badawczych lub przedsiębiorstw. Przyjazd zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego polskich jednostek badawczych.

Projekt realizowany w ramach grantu POLS w Katedrze Fizjologii o akronimie ProteoRetina i tytule „Poszukiwanie nowych opcji terapeutycznych w leczeniu dziedzicznych chorób siatkówki w oparciu o analizę interakcji białek", kierowany będzie przez eksperta z zakresu proteomiki, Dr Xiaonana Liu z Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu w Helsinkach, który zostanie zatrudniony na czas trwania projektu w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Pomysłodawcą oraz koordynatorem projektu jest Dr hab. n. med. Adrian Smędowski z Katedry i Zakładu Fizjologii WNMK.

 

fotografia Dr Xiaonana Liu fotografia Dr hab. n. med. Adrian Smędowski
Dr Xiaonana Liu Dr hab. n. med. Adrian Smędowski

 

Dystrofie siatkówki to heterogeniczna grupa dziedzicznych chorób, które prowadzą do postępującej, ciężkiej i nieodwracalnej utraty wzroku poprzez zmianę anatomii i / lub funkcji siatkówki. Obecnie nie ma leczenia przyczynowego, ale prowadzone są badania w celu znalezienia nowych terapii z wykorzystaniem terapii genowych i komórkowych.

Opis projektu można znaleźć pod linkiem: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-03-16pfoa/streszczenia/481222-pl.pdf

Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach jest wiodącym ośrodkiem w Polsce wyspecjalizowanym w badaniach z zakresu okulistyki eksperymentalnej. Dzięki rozbudowanej sieci współpracy międzynarodowej, prowadzone są projekty z zakresu molekularnych mechanizmów neuropatii nerwu wzrokowego, zwłaszcza jaskry, dystrofii siatkówki, retinopatii cukrzycowej oraz eksperymentalnych terapii chorób oczu.

 


[Przesłano przez: Agata Pustułka]