Komunikat Rektora

Komunikat Nr 13/2021

Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


z dnia 15.04.2021 r.

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju przedłużam do dnia 25 kwietnia 2021 r. decyzję ogłoszoną Komunikatem Nr 12/2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie prowadzenia oraz zawieszenia zajęć dydaktycznych,  praktyk wakacyjnych, śródrocznych i staży, na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia.


Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 


Announcement No. 13/2021


of the Rector of the Medical University of Silesia in Katowice 

of 15 April 2021

 

Due to the COVID-19 pandemic situation in Poland, I hereby extend my decision communicated in the Announcement No. 12/2021 of 8 April 2021 - on conducting and suspending the classes, summer and mid-semester clerkships, and internships with reference to all fields and years of study – until 25 April 2021.

Professor Tomasz Szczepański, MD, PhD
Rector of the Medical University of Silesia in Katowice