Kanclerz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Ireneusz Ryszkiel

Kanclerz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - Ireneusz Ryszkiel, uznaje że umiędzynarodowienie Uczelni, współpraca naukowa z zagranicznymi ośrodkami i promocja to jedne z najważniejszych wyzwań.

- Po trzech miesiącach pracy, analizie funkcjonowania administracji Uniwersytetu wraz z JM Rektorem prof. dr hab. n. med. Tomaszem Szczepańskim, gronem Prorektorów ustalono kierunki niezbędnych zmian, których celem jest unowocześnienie uczelni i jej wielokierunkowa promocja – wyjaśnia kanclerz Ireneusz Ryszkiel.

Tym celom towarzyszyły konieczne reorganizacje w działach Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej oraz Centrum Informatyki i Informatyzacji. Zmiany w schemacie i regulaminie Uczelni będą służyć decentralizacji zadań. – Po to, aby wykonywane były skuteczniej – wyjaśnia Ryszkiel i dodaje: - Chcemy przyspieszyć, odpowiadać na wyzwania rynku pracy, jako Uczelnia funkcjonować nowocześnie – ocenia kanclerz Ryszkiel i wyjaśnia - Pandemia na pewien czas oczywiście może nieco zmodyfikować precyzyjny scenariusz, ale on już biegnie swoim torem. Dziś przede wszystkim zadbajmy o zdrowie swoich i bliskich, czego życzę nie tylko na nadchodzące święta Wielkiej Nocy.

[Przesłano przez: Agata Pustułka]