Śląski Uniwersytet Medyczny i Śląska Izba Lekarska zacieśniają współpracę

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Tomasz Szczepański i prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n. med. Tadeusz Urban podpisali porozumienie, którego celem jest podejmowanie wspólnych działań, w tym organizacji konferencji naukowych, szkoleń, kursów, a także promocji kształcenia podyplomowego.

-Już udowodniliśmy podczas projektu "Covid zabija - zaszczep się!" , że razem skuteczniej możemy promować tak ważne społecznie wydarzenia jak akcja szczepień. Do niemal miliona odbiorców w mediach społecznościowych dotarł przekaz ambasadorów kampanii zachęcających do szczepień przeciwko Covid-19 - mówi prof. Szczepański. - Oczywiście obszarów działań w naszych planach jest bardzo wiele. Są niewątpliwie wyzwaniem w tym bardzo trudnym dla ochrony zdrowia w Polsce okresie, gdy pandemia weszła w krytyczną fazę. Wszyscy liczymy na powrót do normalności. Tym bardziej ważne, że dostrzegamy nie tylko konieczność współpracy, ale też płynące z niej korzyści dla pacjentów, dla środowiska medycznego. Poza wszystkim to także niewątpliwa przyjemność uczestniczyć w akcjach prozdrowotnych, istotnych społecznie, cieszących się pozytywnym odbiorem i przynoszących efekty.

Śląski Uniwersytet Medyczny i Śląska Izba Lekarska będą wspólnie promować zdrowy styl życia oraz działania prozdrowotne, a także projekty o tematyce medycznej, zdrowotnej i farmaceutycznej.

-Nasze ostatnie działanie na rzecz kobiet w ciąży pod hasłem "Ciąża nie chroni przed rakiem", gdzie zabiegamy, by każda przyszła mama w siódmym tygodniu ciąży miała wykonane bezpłatne, obowiązkowe USG piersi to kolejny przykład działania, w którym pokazaliśmy, że jednocząc siły możemy osiągnąć więcej - ocenia dr n. med. Tadeusz Urban.

-W dziedzinie kształcenia podyplomowego odnosimy duże sukcesy. W dobie pandemii nasz Ośrodek Kształcenia Lekarzy i Lekarzy Dentystów niemal automatycznie przestawił się na tryb online. Przekonaliśmy nawet CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego), że można nadal realizować z powodzeniem kursy niezbędne młodym lekarzom do terminowego zakończenia szkolenia specjalizacyjnego. Przekonaliśmy, dając przykład, że skutecznie można przeprowadzić 85 kursów do specjalizacji dla lekarzy z ŚIL i całego kraju. W czasie pandemii współuczestniczyliśmy w organizacji wielu wydarzeń naukowych. Tymi umiejętnościami organizatorskimi i wiedzą po prostu chcemy się podzielić - tłumaczy prezes ORL w Katowicach.

Prof. Oskar Kowalski, prorektor ds. kształcenia podyplomowego i promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że niezwykłą popularnością cieszą się konferencje naukowe online organizowane m,.in. przez studenckie koła naukowe, które gromadzą przed komputerami setki słuchaczy. – Ostatnim takim wydarzeniem była konferencja zorganizowana przez Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych pt. „Wpływ epidemii COVID-19 na ochronę zdrowia w Polsce w 2021 roku”, która zainteresowała aż 700 słuchaczy, wśród których byli zarówno lekarze, diagności laboratoryjni oraz farmaceuci – wyjaśnia prorektor Kowalski.

Porozumienie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Śląskiej Izby Lekarskiej to także przekaz dla środowiska medycznego, by propagować ważne inicjatywy, jako wspólny głos uczelni i samorządu lekarskiego, bo wtedy zdecydowanie łatwiej osiągnąć zamierzone cele.

310321 sum sil

[Przesłano przez: Patrycja Matusińska]