Komunikat 10/2021


z dnia 30 marca 2021 r.


Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w sprawie pomocy studentów ostatnich lat studiów w walce z COVID-19

 

Pismem, które wpłynęło do Uczelni w dniu 26 marca 2021 r. Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do SUM z prośbą o przygotowanie list chętnych studentów, z określonych poniżej kierunków i lat studiów, których wojewoda, w razie potrzeby, mógłby skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii, na podstawie art. 47 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.).
W załączeniu kopia pisma z MZ zawierająca szczegółowe i przydatne informacje.

Zainteresowanych studentów, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
kierunku LEKARSKIEGO (V i VI rok studiów)
kierunku LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO (V rok studiów)
kierunku ANALITYKI MEDYCZNEJ (V rok studiów)
kierunku FARMACJI (V rok studiów oraz studenci realizujący 6 miesięczną praktykę zawodową)
prosimy, celem przekazania danych Wojewodzie śląskiemu, o wypełnienie Formularza rejestracyjnego , dostępnego do dnia 1 kwietnia 2021 r. godz. 10.00.

WAŻNE!
Informujemy, że inicjatywa MZ jest niezależną od Komunikatu Nr 9/2021 
z dnia 26 marca 2021 r. Rektora SUM dotyczącego pomocy studentów SUM w walce 
z pandemią w ramach wolontariatu w Szpitalu Tymczasowym w Pyrzowicach.
Studenci, którzy przy pomocy Formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej SUM, wyrazili w ramach wolontariatu chęć pomocy w walce z COVID-19 
w Szpitalu Tymczasowym w Pyrzowicach, chcieliby zmienić godzinę, datę wybranego dyżuru lub z niego zrezygnować proszeni są o wypełnienie Formularz rezygnacji 
z wolontariatu.
W celu dokonania innego wyboru należy ponownie przejść przez https://forms.sum.edu.pl/formularze/rekrutacja-do-tymczasowego-szpitala-w-pyrzowicach 
i wybrać termin i godzinę dyżuru wg zasad określonych w Komunikacie Nr 9/2021 z dnia 26 marca 2021 r.


Rektor

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

[Przesłano przez: Iwona Kopacka]