Komunikat  Nr 9/2021

z dnia 26 marca 2021 r.

Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dotyczący pomocy studentów SUM w walce z pandemią

W związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju od dnia 29 marca 2021 r. działalność podejmuje Szpital Tymczasowy Pyrzowice dla Pacjentów z COVID-19, organizację którego powierzono Górnośląskiemu Centrum Medycznemu im. prof. L. Gieca SUM w Katowicach. Szpital będzie usytuowany w Porcie Lotniczym w Pyrzowicach, w dawnym terminalu cargo, tuż przy wjeździe na parking przy lotnisku.

Na wniosek Dyrektora GCM zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się studentów SUM poniższych kierunków i lat studiów na wolontariat, który będzie realizowany w Szpitalu Tymczasowym:

  1. kierunek LEKARSKI (I, II i III rok studiów)
  2. kierunek LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (I, II i III rok studiów)
  3. kierunek PIELĘGNIARSTWO (II i III rok studiów)
  4. kierunek POŁOŻNICTWO (II i III rok studiów)
  5. kierunek FIZJOTERAPIA (II stopnia-II rok studiów, jednolite magisterskie - IV rok studiów)
  6. kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE (II i III rok studiów)

Realizacja wolontariatu w Szpitalu Tymczasowym może zostać zaliczona jako odbycie praktyk zawodowych

W celu rejestracji zainteresowanych studentów - na stronie internetowej SUM uruchomiono Formularz zgłoszeniowy: https://forms.sum.edu.pl/formularze/rekrutacja-do-tymczasowego-szpitala-w-pyrzowicach, w którym oprócz podstawowych danych należy także wybrać termin dyżuru/ów w przedziale 1 kwietnia – 30 kwietnia w ramach dwóch zmian w godzinach: 7.00 – 19.00 lub 19.00 – 7.00. Istnieje możliwość realizacji dyżurów 24-godzinnych. Organizacja dyżuru realizowana będzie naprzemiennie: 3 godziny: wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, następnie 3 godziny odpoczynku.

Oczekiwana liczba wolontariuszy na zmianie wynosi 12. Szpital deklaruje, że zapewnia zaplecze socjalne tj. wyżywienie, napoje oraz oczywiście środki ochrony osobistej.
W następstwie przesłania formularza Uczelnia przekaże Państwa zgłoszenia do Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca SUM w Katowicach.

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 

[Przesłano przez: Justyna Bula]