Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu dr hab. n. med. Monice Adamczyk-Sowie, prof. SUM.

Prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa jest absolwentką Wydziału Lekarskiego w Zabrzu SUM, rozwój naukowo-badawczy rozpoczęła w Katedrze Fizjologii w Zabrzu. Po ukończeniu stażu podyplomowego związała się z Katedrą i Kliniką Neurologii w Zabrzu, uzyskując w 2009 roku tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii. W roku 2007 uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2014 roku stopień doktora habilitowanego. Prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa pełni funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu SUM, Prezesa Elekta Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jest członkiem Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem Grupy Ekspertów Stwardnienia Rozsianego Europy Środkowo-Wschodniej oraz członkiem Grupy Roboczej Ekspertów SM w przygotowywaniu „Rekomendacji Diagnostyki i Leczenia SM w Polsce”. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Amerykańskiej Akademii Neurologii, a także członkiem naukowego komitetu redakcyjnego oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Neurologia i Neurochirurgia Polska.

Prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa jest ekspertem w spotkaniach i konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie modyfikacji i tworzeniu zapisów programu lekowego leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce oraz autorem ekspertyz dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie refundacji nowych leków immunomodulujących w ramach programów lekowych SM w Polsce. Efektem pracy w krajowych i międzynarodowych zespołach eksperckich z zakresu leczenia stwardnienia rozsianego jest współautorstwo w kilku rekomendacjach eksperckich dotyczących wielodyscyplinarnych aspektów diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego opublikowanych w recenzowanych czasopismach oraz raportów ochrony zdrowia w zakresie SM.

Jest inicjatorem współpracy naukowo-badawczej z wieloma jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą. Jest autorką i współautorką 91 pełnotekstowych publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych o łącznym IF 137 pkt, z indexem Hirscha 12 z zakresu stwardnienia rozsianego, neuroimmunologii, chorób naczyniowych mózgu oraz stresu oksydacyjnego. Bierze udział w dwóch projektach dotyczących wpływu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na występowanie objawów neurologicznych. Oprócz dotychczasowych programów naukowo-badawczych opracowała projekt grantu powstania pierwszego w Polsce kompleksowego ośrodka diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego (MS Unit), który uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Nauki i jest w trakcie realizacji na terenie Szpital Klinicznego nr 1 w Zabrzu SUM.

Uczestniczy w kształceniu młodej kadry jako nauczyciel akademicki, kierownik specjalizacji lekarzy z neurologii, opiekun naukowy w przewodach doktorskich, a także organizator kursów szkoleniowych dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy specjalizujących się w neurologii.

Wyróżniona kilkunastoma nagrodami I, II i III stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej za prace dotyczące stwardnienia rozsianego oraz w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej. W lutym br. otrzymała z rąk Prezydent Miasta Zabrza tytuł „Zabrzańska Atena 2021" w kategorii „Medycyna i Nauka”. Współpracuje z organizacjami pacjentów, bierze udział w popularyzacji wiedzy na temat chorób neurologicznych, przede wszystkim stwardnienia rozsianego i chorób neuroimmunologicznych w mediach.

[Przesłano przez: Patrycja Matusińska]

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.