30 maja 2014 r. o godz. 11.00 w  sali wykładowej A-3 im. Prof. dr hab. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18, odbędzie się uroczystość promocji Pani Profesor Idy Kinalskiej na doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Pana Profesora Andrzeja Maślankiewicza na profesora honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

 

PROF. DR HAB. N. MED. IDA KINALSKA

Prof. dr hab. n. med. Ida Kinalska  jest twórczynią nowoczesnej diabetologii i endokrynologii oraz uznanym autorytetem w  kraju i zagranicą w zakresie diabetologii i endokrynologii.    Jest autorką  lub współautorką ponad 400 artykułów naukowych z zakresu diabetologii i endokrynologii, współautorką kilku podręczników. Zainteresowania naukowe Pani prof. dr hab. Idy Kinalskiej obejmują: etiologię i patogenezę cukrzycy typu 1 i typu 2, prewencję cukrzycy typu 1, mechanizmy insulinooporności, powikłania kardiologiczne cukrzycy, patogenezę i leczenie otyłości oraz epidemiologię i patofizjologię chorób tarczycy w północno-wschodniej Polsce. Prof. dr hab. Ida Kinalska pełniła i pełni liczne funkcje organizacyjne i społeczne m.in. przewodniczącej Komisji Diabetologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Komitetu Patofizjologii PAN, członka honorowego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Kardio-Diabetologicznego oraz pełniła funkcję konsultanta ds. interny, diabetologii i endokrynologii w województwie podlaskim. Pani Profesor jest postacią wybitną, wysokiej klasy dydaktykiem, uczonym, jak również wybitnym humanistą o szerokich zainteresowaniach medycznych i pozamedycznych.   Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.   Prof. dr hab. n. med. Ida Kinalska współpracowała ściśle z Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii  Śląskiego Uniwersytetu  Medycznego w Katowicach.   Wielokrotnie była laureatką nagród ministra zdrowia.

PROF. DR HAB. N. CHEM. INŻ. ANDRZEJ MAŚLANKIEWICZ

Prof. dr hab. n. chem. Inż.  Andrzej Maślankiewicz emerytowany profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1962).  W latach 1972-2010  pracował w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Zorganizował od podstaw i kierował Katedrą i Zakładem Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  do 2010 roku. Był wyróżniającym się i szanowanym wykładowcą.   Rozwinął badania naukowe i stworzył szkołę naukową w zakresie chemii, w tym syntezy, przemian i struktury azotowych i siarkowych związków heterocyklicznych o potencjalnym działaniu biologicznym. Jest m.in. autorem 105 pełnotekstowych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach o cyrkulacji światowej.  Był promotorem 12 przewodów doktorskich.  Cieszył się dużym autorytetem na  Śląskim Uniwersytecie Medycznym, a w latach 1993-1999 był prodziekanem Wydziału  Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Był delegatem do senatu, był członkiem senackich komisji uczelnianych: ds. Aparatury, Wydawnictw, Rozwoju Akademii, Wynalazczości oraz Budżetowej i Statutowej. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, International Union of Pure and Applied Chemistry, International Society of Heterocyclic Chemistry.  Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim  Orderu Odrodzenia Polski,  Medalem Edukacji Narodowej.  Był laureatem  nagród  Ministra Zdrowia i Rektora Uczelni. 


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]