Zapraszamy na organizowane wspólnie przez dwie Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu spotkanie pt. „Infekcje elektronicznych urządzeń wszczepialnych. Dla zajmujących się elektroterapią i nie tylko”, które odbędzie się 19 marca 2021 r. (piątek), w godz. 17:00 – 19:30 w formie on-line.

Wybór tematyki nie jest przypadkowy. Infekcja sercowych implantowanych urządzeń elektronicznych (CIED) jest ciężką chorobą związaną z wysoką śmiertelnością. W ostatnich latach liczba implantacji CIED dramatycznie wzrasta. Często zabiegom implantacji poddawani są starsi pacjenci z wielochorobowością, co przekłada się na wzrost częstości infekcji CIED i rosnącą częstość infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Kluczowymi aspektami pozostają prewencja, wczesna diagnostyka, odpowiednie postępowanie terapeutyczne w przypadku rozpoznania infekcji CIED oraz strategia w obserwacji odległej.

Rejestracja i pozostałe informacje na stronie internetowej www.konferencjazabrze.pl

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

PROGRAM

[Przesłano przez: Justyna Skolik]