Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Komunikat Nr 6/2021
z dnia 1.03.2021 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


W związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1291 z późn. zm.) zważywszy na liczne zainteresowanie odbywaniem szkolenia praktycznego niniejszym podkreślam iż jest ono skierowane do absolwentów SUM kierunku lekarskiego prowadzonego w j. angielskim i lekarsko-dentystycznego prowadzonego w j. angielskim.
Mając na uwadze przyznane na mocy art. 8 ust. 1 ww. ustawy ministrowi właściwemu ds. zdrowia kompetencje organu do wydania decyzji o uznaniu stażu podyplomowego za odbyty, celem wykluczenia ewentualnych niezgodności przy jego uznaniu Uczelnia zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia o akceptację przyjętych rozwiązań organizacyjnych. Po uzyskaniu potwierdzenia słuszności przyjętych rozwiązań Uczelnia niezwłocznie uruchomi nabór wniosków.

Z poważaniem
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 
Communication No 6/2021
of March 1st, 2021
of the Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice

In connection to the art. 8 item 1 point 2 of the Act of July 16, 2020 amending the Act on professions of physician and dentist and some other acts (Journal of Laws 2020, item 1291, with further amendments), taking in consideration the numerous interests in the practical training, I hereby emphasize that it is addressed to SUM graduates of English language medical program and English language dentistry program.
Bearing in mind the authority granted, under Article 8, item 1 of the aforementioned Act, to the Minister of Health to issue a decision on the recognition of postgraduate internship as completed, in order to exclude possible inconsistencies in its recognition, the University asked the Ministry of Health to accept the adopted organizational solutions. After receiving confirmation of the correctness of the adopted solutions, the University will immediately start accepting applications.
With Kind Regards,
Professor Tomasz Szczepański, MD, PhD
The Rector of the Medical University of Silesia, Katowice

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.