Prof. dr hab. n. farm. Janusz Kasperczyk

Znalazł się na liście 2 proc. TOP najczęściej cytowanych naukowców na świecie. Na pytanie, co trzeba „zrobić” aby zostać cytowanym naukowcem, odpowiada – nic. Z prof. dr hab. n. farm. Januszem Kasperczykiem, Kierownikiem katedry i zakładu Biofarmacji Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiała Patrycja Matusińska.

  1. Jakie to uczucie, znaleźć się na liście 2 proc. TOP najczęściej cytowanych naukowców na świecie?

Mówiąc szczerze, nie wiedziałem, że jest taki ranking. Dowiedziałem się od moich współpracowników, którzy nagle składają gratulacje, a ja nie wiem z jakiego powodu. Specjalnie nie przywiązuję wagi do jakiegokolwiek współzawodnictwa. Nie jestem zwolennikiem wszechobecnego „punktowania” i oceniania jakości badań naukowych poprzez zdobycie jak największego sumarycznego IF. Jakie uczucie? daje pewną satysfakcję, że przeprowadzone badania naukowe i wnioski z nich wynikające nie poszły  „do szuflady”, ale ktoś z nich korzysta.

  1. Porozmawiajmy zatem o rankingu. Jak on działa?

Naukowcy zostali podzieleni na 22 dziedziny naukowe i 176 podobszarów. Stworzono bazę danych 2% najlepszych naukowców nie tylko na podstawie ilości cytowań, ale na podstawie ustandaryzowania informacji o cytowaniach, indeksie Hirsha, indeksie hm skorygowanym o współautorstwo, cytowaniach z artykułów na różnych pozycjach autorskich oraz wskaźniku złożonym. Następnie przedstawiono oddzielne dane dotyczące wpływu na całą karierę zawodową i z jednego roku. W kolejnym etapie podano wskaźniki z cytowaniami własnymi i bez nich.  Dla wszystkich naukowców, którzy opublikowali co najmniej w roku 5 artykułów, podano również percentyle specyficzne dla danej dziedziny i podobszaru. 

  1. Co trzeba „zrobić” aby zostać cytowanym naukowcem?

Nic. Nie powinno się prowadzić badań naukowych, aby być cytowanym naukowcem.  Celem badań  jest dokonanie istotnego odkrycia naukowego. Natknąłem się kiedyś na publikację, która zawierała ewidentny błąd logiczny i prowadziła do nieprawdziwej tezy - o dziwo ta praca ma dużo cytowań, bo każdy autor  opisujący  badania z tej tematyki wytykał ten błąd.  W ten sposób też można zdobyć dużo cytowań. Ale nie polecam tego sposobu!

  1. Jaka jest pozycja nauki polskiej w międzynarodowych rankingach?

Nie śledzę rankingów, ale jak przypadkiem się na nie natknę, to całkiem niezła, zwłaszcza z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. 

  1. Badania mówią, że 89% Polaków uważa, że nauka zdalna jest o wiele gorsza od stacjonarnej…

Ja też tak uważam, ale jak nie można inaczej.  Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ze studentem.

  1. Czy system nauczania zdalnego wpłynie na obniżenie poziomu wiedzy uczniów/studentów, czy nauka zdalna to dobre rozwiązanie?

Trzeba by najpierw zdefiniować co to jest poziom wiedzy uczniów/studentów. Jest to bardziej skomplikowane niż się wydaje, gdyż miara poziomu wiedzy moim zdaniem ustawicznie się zmienia wraz z rozwojem technologicznym, informatycznym i możliwością szybkiego dostępu do danych wszelakich. Istotne jest abyśmy uczyli studentów myślenia i rozwiązywania problemów, a nie wkuwania treści, które mogą jednym kliknięciem znaleźć w Internecie.  W tym wypadku nauka zdalna nam tego nie ułatwia.  

  1. Czy nauki ścisłe mają przyszłość? jaka jest bliższa i dalsza przyszłość nauki?

Nauki ścisłe zawsze miały przyszłość. Nad pytaniem o bliższą i dalszą przyszłość nauki trzeba się głęboko zastanowić i nie podejmuję się dzisiaj na nie odpowiedzieć, może jak będę na emeryturze, ale jeszcze trochę mam na to czasu.

 

[Przesłano przez: Patrycja Matusińska]