plakat Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej

 

W dniach 12-14 marca odbędzie się IV Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej. W tym roku zostanie zorganizowany przez PTSF Oddział Sosnowiec.

 W ramach wydarzenia odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Opieka farmaceutyczna w terapii uzależnień” oraz Ogólnopolski Konkurs Receptury Aptecznej. Tematem przewodnim konferencji jest “Opieka farmaceutyczna w terapii uzależnień”. W trakcie wykładów i warsztatów uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie farmakoterapii lekami o potencjale uzależniającym, o uzależnieniach od różnych substancji leczniczych, a także o uzależniających lekach roślinnych.

Dodatkowo podczas wydarzenia odbędą się dwa konkursy:

  • Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej (OKOF)

OKOF w tym roku obejmuje tematykę “Opieki farmaceutycznej nad pacjentem stosującym leki o potencjale uzależniającym”. Konkurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Jedenastu uczestników z całej Polski weźmie udział w części teoretycznej Konkursu. Sześcioro najlepszych uczestników przechodzi do części praktycznej.

OKRA składa się z dwóch etapów. Pierwszego – teoretycznego, w którym udział bierze 22 uczestników. Następnie 11 uczestników przechodzi do drugiej części – teoretyczno-praktycznej.

Celem Konkursu oraz Konferencji jest propagowanie idei opieki farmaceutycznej w Polsce, której głównym założeniem jest zapewnienie bezpieczeństwa farmakoterapii, podnosząc tym samym jakość życia pacjentów. Wydarzenie organizowane jest co roku, a za jego pośrednictwem możemy rozwijać kompetencje setek przyszłych farmaceutów z zakresu w.w. opieki farmaceutycznej.

Organizatorem przedwzięcia jest Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji (PTSF). Jest to największa i niezależna organizacja pozarządowa zrzeszającą młodych farmaceutów oraz studentów farmacji z Wydziałów Farmaceutycznych w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

 

[Przesłano przez: Karolina Rzepiejewska]